Πάρης Κυριακόπουλος Μέλος- Εκτελεστικός Πρόεδρος ΔΣ Μοτοδυναμική ΑΕΕ

Έχει πτυχία B.A με διάκριση (Cum Laude) σε Φιλοσοφία, Πολιτική, Οικονομικά (PPE) από το University of Pennsylvania στη Philadelphia, PA, USA και MBA με ανώτατη διάκριση (High Distinction) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Harvard Business School στο Cambridge, MA, USA. Από το 2005 έως το 2007 υπήρξε σύμβουλος επιχειρήσεων με την Boston Consulting Group στην Βιέννη, Αυστρία. Από το 2010 έως το 2015 διατέλεσε Γενικός Διευθυντής στον τομέα FiberLean, Filtration & Performance Additives, IMERYS S.A που εδρεύει στο Παρίσι. Από το 2016 έως το 2020 διατέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία FiberLean Technologies Ltd. με έδρα το St. Austell, Cornwall, UK. Το 2015 εκλέχθηκε εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μοτοδυναμικής ΑΕΕ. Από το 2013 έως το 2018 διατέλεσε σύμβουλος στο σωματείο του ALBA.

 

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Find out more here.

I accept cookies from this site