Νέα

Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας-Social Innovation Relay (SIR)

02 December 2019

Ο Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας-Social Innovation Relay (SIR) είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διεξάγεται online και απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (15 -18 ετών). Οι μαθητές μέσω του προγράμματος αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.

 

Απώτερος στόχος της εκπαιδευτικής αυτής δράσης είναι οι μαθητές να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις κοινωνικές προκλήσεις στο περιβάλλον τους και να αντιληφθούν τι εστί κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Παράλληλα, μέσα από τη συμμετοχή τους θα αναπτύξουν το επιχειρηματικό τους πνεύμα και θα καλλιεργήσουν δεξιότητες ( soft skills) όπως, ομαδική εργασία, επικοινωνία, αυτοπεποίθηση, κριτική και δημιουργική σκέψη.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι εκπαιδευτικοί από την εμπλοκή τους στον Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας είναι πολυδιάστατα. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης τους προγράμματος θα κατανοήσουν πλήρως το πεδίο της κοινωνικής καινοτομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα εξοικειωθούν με τη χρήση online πλατφόρμας και θα δεθούν συναισθηματικά περισσότερο με τα παιδιά, καθώς θα ξεφύγουν από τον κλασικό τρόπο διδασκαλίας και θα εισαγάγουν τους μαθητές σε νέα επιχειρηματικά μονοπάτια.

Συνοπτικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίζεται σε 3 ενότητες:

Το πρόγραμμα ξεκινάει με την παρουσίαση χαρακτηριστικών case studies, επιτυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων. Η παρουσίαση μπορεί να διεξαχθεί είτε από τον ίδιο τον καθηγητή είτε από εθελοντή – μέντορα που επισκέπτεται το σχολείο για μία ή δύο σχολικές ώρες. Οι μαθητές μαθαίνουν για την κοινωνική καινοτομία μέσα από την παρουσίαση μια επιτυχημένης ενέργειας κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικής δράσης. Εξηγείται ο αντίκτυπος και η διαδικασία της κοινωνικής καινοτομίας. Στο τέλος της παρουσίασης πραγματοποιούνται ασκήσεις κατανόησης μέσω ενός online quiz 15 ερωτήσεων, το οποίο αποτελεί και ένα εκπαιδευτικό /μαθησιακό εργαλείο του προγράμματος.

Στόχος είναι να αυξήσουν οι μαθητές τη γνώση τους για την κοινωνική καινοτομία. Εν συνεχεία, κάθε ομάδα (2-4 μαθητών), υποβάλει online, μια περιγραφή 300 λέξεων της λύσης που προτείνει σε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Οι κατηγορίες των κοινωνικών προβλημάτων που καλούνται να επιλύσουν οι μαθητές είναι :

·Υγεία

·Περιβάλλον

·Τεχνολογία

·Φτώχεια

·Οικονομική Ανάπτυξη

·Ανθρώπινα Δικαιώματα

Στη διάρκεια της 2ης ενότητας του Διαγωνισμού οι 20 καλύτερες ομάδες προχωρούν στη φάση e-mentorship από έναν σύμβουλο / μέντορα. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας του Διαγωνισμού ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι μαθητές αναπτύσσουν περαιτέρω τις ιδέες τους στη σύντομη έκθεση/πρόταση, με τη βοήθεια και την υποστήριξη των συμβούλων τους.

Ο Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας κορυφώνεται με τον Πανελλαδικό Τελικό Διαδικτυακό Διαγωνισμό, όπου διαγωνίζονται οι 10 από τις 20 ομάδες που προκρίθηκαν στη 2η φάση. Οι τρεις καλύτερες κοινωνικές επιχειρήσεις θα λάβουν οικονομικό έπαθλο για την συμμετοχή τους.

H νικήτρια ομάδα στον Πανελλαδικό διαγωνισμό θα λάβει μέρος στον Παγκόσμιο Διαδικτυακό Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας και θα ζήσει την εμπειρία της ευγενούς άμμιλας με μαθητές από πολλές χώρες τους κόσμου.

Δείτε εδώ το ενημερωτικό βίντεο, https://www.facebook.com/JuniorAchievementGreece/videos/787540625023901/

Αν θέλετε να συμμετάσχετε στο εν λόγω πρόγραμμα, κάντε έγκαιρα την εγγραφή σας στην πλατφόρμα, https://sen-programs.senja.gr/.

Διαβάστε εδώ την παρουσίαση του προγράμματος.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Find out more here.

I accept cookies from this site