Ευρωπαϊκά Προγράμματα

It's my Future

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "It's my Future" αποτελεί την e-learning εκδοχή του εκπαιδευτικού προγράμματος του Γυμνασίου "Η δική μου επιχείρηση!". Οι μαθητές μέσω μίας e-learning διαδικασίας εξοικειώνονται με τις ιστορίες επιχειρήσεων και παραδείγματα Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών ενώ παράλληλα βελτιώνουν τις δεξιότητες τους. Στο πρόγραμμα "It's my Future" συνεργάζονται φορείς και εταίροι από εννέα χώρες: Junior Achievement Sweden, Junior Achievement Europe, Junior Achievement Estonia, Junior Achievement Romania, Junior Achievement Spain, Future First, Junior Achievement Finland, Junior Achievement Bulgaria.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Find out more here.

I accept cookies from this site