Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Create your Future

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού για νέους, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τον παιδικό καρκίνο μέσω της συνεργασίας μη κερδοσκοπικών οργανισμών με ογκολογικές μονάδες, εκπαιδευτών ενηλίκων και εθελοντικών οργανώσεων.

Επιπρόσθετα, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας οδηγός για τους υποψήφιους εργοδότες οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν λεπτομέρειες για την επαγγελματική καθοδήγηση ενός νέου ανθρώπου με παρελθόν παιδικού καρκίνου.

Χώρες-εταίροι: Ελλάδα, Βουλγαρία, Αυστρία, Ισπανία.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Find out more here.

I accept cookies from this site