Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Elene4work

Στόχος του eLene4work είναι να βοηθήσει σπουδαστές και νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η δία βίου μάθηση, η συνεργατικότητα, η αποτελεσματική και ξεκάθαρη επικοινωνία, η προσαρμογή σε διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα, η διαχείριση στρεσογόνων καταστάσεων κ.ά. 

Επιπρόσθετα, το eLene4work στοχεύει στην επιμόρφωση και στην κατάρτιση νέων υπαλλήλων σε επιχειρήσεις. Μέσω του προγράμματος, διαμορφώνεται μία στρατηγική συνεργασία με στόχο τη δοκιμή διαφόρων μέσων «ανοιχτής» και «εξ αποστάσεως» εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, όπως MOOCs και OER, αποσκοπώντας παράλληλα στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων (όπως συνεργασία μέσω διαδικτύου, ψηφιακή επικοινωνία, συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Find out more here.

I accept cookies from this site