Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Start Up

Το πρόγραμμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Start Up» δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές ηλικίας 19 – 30 ετών να δημιουργήσουν και να αναλάβουν την ευθύνη λειτουργίας της δικής τους επιχείρησης, βοηθώντας τους να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς και δραστηριότητες της επιχείρησης. Οι συμμετέχοντες αποκομίζουν μια πραγματική εμπειρία από τον κόσμο των επιχειρήσεων και μπαίνουν στη διαδικασία να συντάξουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ευθύνες, να πείσουν και να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χρηματοδότες τους ώστε να καταφέρουν να πραγματοποιήσουν την ιδέα τους. Ακόμη, αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες για την αυτοαπασχόληση, τον καθορισμό στόχων σε μια επιχείρηση, την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου, αλλά και την αντιμετώπιση κινδύνων και προκλήσεων. Κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι ομάδες των φοιτητών υποστηρίζονται και καθοδηγούνται από εθελοντές συμβούλους επιχειρήσεων από την αγορά εργασίας. Διαβάστε περισσότερα εδώ

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Find out more here.

I accept cookies from this site