Δημοτικού

  • JA More than Money

    JA More than Money

    Το  πρόγραμμα  «JA  More  than  Money»  απευθύνεται  σε    μαθητές  Ε΄  και  Στ΄ Δημοτικού και έχει ως στόχο να καταστήσει τα παιδιά κοινωνικά υπεύθυνους και έξυπνους καταναλωτές, καθώς και να τα εξοικειώσει με έννοιες και πρακτικές διαχείρισης χρημάτων. Οι μαθητές εξερευνούν τα ενδιαφέροντά τους συνδέοντάς τα με πιθανά μελλοντικά επαγγέλματα διαφόρων κατευθύνσεων και διάφορους τύπους επιχειρήσεων, κατανοούν το ρόλο των χρημάτων στην καθημερινή ζωή και συνειδητοποιούν τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης των εσόδων σε ατομικό επίπεδο αλλά και στο πλαίσιο μιας επιχείρησης.

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Find out more here.

I accept cookies from this site